Τhe Beer Tavern

Παραδοσιακή ταβέρνα στην Σάμο

 

 

Για την Παραδοσιακή Ταβέρνα  "The Beer Tavern"  δημιουργήθηκε σκληρόδετος κατάλογος με βίδες

 

Σκληρόδετος Κατάλογος

 

Διάσταση: 22x31cm (κλειστό)

10 εσωτερικες σελίδες

mat πλαστικοποίηση