Τaβέρνα "Πανταζής"

στην Λευκάδα

 

 

Για την Ταβέρνα "Πανταζής"  δημιουργήθηκε δίγλωσσος σκληρόδετος κατάλογος με εκτύπωση και 12 εσωτερικές σελίδες

 

Σκληρόδετος Κατάλογος

 

Διάσταση: 23,5x31cm (κλειστός)

12 εσωτερικές σελίδες

mat πλαστικοποίηση