Δήμητρα

Εστιατόριο στην Αρχαία Ολυμία

⦿    Σκληρόδετος Κατάλογος   ⦿    Δερματίνη LEGNA  & αποτύπωση λογοτύπου με Βαθυτυπία  ⦿    Δημιουργία 2 ξενόγλωσσων εκδόσεων     ⦿    16 εσωτερικές σελίδες    ⦿    Λίστα κρασιών από Δερματίνη Corc  & αποτύπωση λογοτύπου με Χρυσοτυπία   ⦿    14 σελίδες